Få bra transporter i Gävle

Du som har behov av smarta logistiklösningar och transporter i Gävle, du kan få det via PJ Haegerstrand. Detta företag kan hjälpa dig med effektiva lösningar som involverar transporter Gävle och övriga Sverige. Dom är en speditör som har tjänster inom just spedition, men även klarering, tullhantering och containers. Bland annat kan du få containerdragningar på vanligt chassi eller tippchassi, samt SIMA. Dessutom så erbjuder de fuktskydd för alla produkter. Det genom att de använder sig av absorbenter. De använder sig även av godstrackers, så att det går att följa godset i realtid, genom hela dess transportkedja. Detta transportbolag erbjuder helhetslösningar så väl som det går bra att ta del av vissa delar av själva logistikkedjan. Du kan alltså själv välja hur mycket hjälp du vill ha. Du som behöver hjälp med olika godstransporter kan få det via detta företag och det på flera sätt. Det eftersom de samarbetar med rederier, åkerier och terminaler.

Specialtransporter eller styckegods?

PJ Haegerstrand erbjuder olika transporter i Gävle så väl som runt om i landet, men även utanför landets gränser. Detta företag har flera kontor, bland annat i Gävle, Söderhamn, Stockholm och Helsingborg. De är ett av Sveriges äldsta shippingföretag och erbjuder sina tjänster till stora internationella företag men även till mindre lokala företag som arbetar med internationell handel och vanligt styckegods. Är det så att du har behov av att transportera olika sorters varor samt hjälp med tull, dokument med mera, så är detta företag perfekt att vända dig till. Om det är så att du vill veta mer om företaget, så har de en hemsida du kan besöka. Där finns det mer information om dem, samt om deras tjänster. Där hittar du även deras kontaktuppgifter. Det så att du direkt kan kontakta dem för att få den hjälp med transport du behöver.